Kontaktpersoner i arbetsgruppen för pilgrimsleden

Pilgrimsleden är en del av Föreningen Vårfruberga klosters verksamheter.

En särskild arbetsgrupp ansvarar för arbetet med leden.

 

Lars Adolfsson, tfn, 070-851 30 59

Gunnel Folkegård, tfn, 070-695 62 71

Bernt Jonsson, tfn 070-23 33 807

Märit Melbi, tfn, 070-399 56 59

Maritha Pettersson, tfn, 070-928 36 23

Joachim Köhn, tfn, 0152-804 14

Carin Löfgren, tfn, 070-300 81 24

 


För- och efternamn:

Telefon:

E-mail:

Ärende:

Meddelande: