Vandringar under 2016

Höstvandring 9 oktober

Höstvandring på Fogdöns pilgrimsled söndagen den 9 oktober tillsammans med föreningens medlemmar. Samling vid Vårfruberga kloster, parkeringen vid badet, 13.00. Vandring ca 10 km från klosterruinen, ett kort besök vid klostrets gamla tegelbruk, vi passerar torpen Libanon och Lissabon, gårdarna Lida och Valla samt stannar och tittar på Karleby fornborg innan vi återvänder till Vårfruberga. Medtag matsäck och lämpliga kläder. Vi går på stigar, skogsvägar och en kort bit på asfalterad väg. Räkna med att turen tar ca 3 timmar.

 

Tegelbruksvandring 11 augusti

I samband med Klostrets dag 11 augusti bjöd föreningen in alla intresserade till en historisk vandring mellan Vårfruberga kloster till området nära gårdarna Lissabon och Libanon till tegelbruket. David Damell och Eva Wesslén ledde en grupp på drygt 30 personer. En vandring som bitvis gick i oländig terräng.

 

 Tegelugn

 Rester av en tegelugn 

 

 

 

 

Bit av tegel

Mängder av tegelbitar påminner om den tidigare verksamheten