Pilgrimsvandring

Historik

En pilgrim är en person som genomför en vallfärd. Ordet kommer från latinets ”peregri’nus”, och betyder ungefär att ”resa utomlands”. Pilgrimsvandringar har blivit en allt vanligare företeelse i människors liv. Många tilltalas av kombinationen natur, kultur, hälsa och andlighet.

 

Redan under medeltiden var pilgrimsrörelsen stark. Man räknar med att 20-25 procent av Europas vuxna befolkning deltog i pilgrimsvandringar under åren 1150-1450. Då var de stora vallfartsmålen Jerusalem, aposteln Petrus grav i Rom, aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela och till Olov den Heliges grav i Nidaros (Trondheim).

 

Under reformationen förbjöds pilgrimsvandringar i Sverige av Gustav Wasa. Man brukar tala om Pilgrimens sju nyckelord att reflektera över under vandringen. Dessa är:

 

 

Bild 3 vårkväll på Fogdön

  • Frihet
  • Enkelhet
  • Tystnad
  • Bekymmerslöshet
  • Långsamhet
  • Andlighet
  • Delande